LT | EN | RU

Nemuno kilpų regioninio parko produkto ženklas

      2014 metų rugpjučio mėnesį "Žygiai Žirgais" žirgynui suteiktas Nemuno kilpų regioninio parko produkto ženklas - kuo be galo didžiuojamės!

      Ženklas suteikiamas produktų gamintojams  ir paslaugų teikėjams, kurių veikla nėra žalinga gyvajai gamtai ir kurie deda pastangas mažinti savo veiklos poveikį aplinkai.